Programma

Programma Schola Cantorum Amsterdam

Van september t/m juni zingt de Schola Cantorum Amsterdam elke zondag om 17.00 uur gregoriaanse Vespers in de Amsterdamse Basiliek van de H. Nicolaas, tegenover het Centraal Station. Daarbij wisselen het mannen- en het vrouwenkoor elkaar af. De vrouwen (o.l.v. Laine Tabora) zingen op de eerste en derde zondag van de maand. De mannen (o.l.v. Rens Tienstra) zingen op de resterende zondagen (de tweede, vierde en eventueel vijfde). Op belangrijke kerkelijke feestdagen worden ook de Metten (het nachtgebed) gezongen.

De toegang is gratis, maar uw vrijwillige bijdrage is zeer welkom! Overigens is de collecte bij de uitgang bedoeld voor de Nicolaasbasiliek. Voor bijdragen aan de Schola zelf kunt u een van de zangers aanspreken of overmaken naar de bankrekening op de Contact pagina.

Seizoen 2022 – 2023
Check tijdig dit programma, er kunnen wijzigingen en aanvullingen noodzakelijk zijn.

Zondag 5 februari 17.00u: Vespers van Kerkwijding, o.l.v. Laine Tabora. Celebrant is pastoor-deken Fennis (zie Toelichting).

Zondag 12 februari 17.00u: Vespers van de zesde Zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra

2023

Voorgenomen programma van bijzondere Vespers en Metten
Let op de definitieve aankondigingen.

Woensdag 5 april 20.00u – Donkere Metten van Witte Donderdag
Zondag 9 april 07.30u – Paasmetten
Woensdag 18 mei 20.00u – Hemelvaartsmetten
Zaterdag 27 mei 20.00u – Pinkstermetten
Zondag 25 juni 17.00u – Laatste vespers van het seizoen
Woensdag 28 juni 20.00u – Metten van Sint Jan