Programma

Programma Schola Cantorum Amsterdam

Van september t/m juni zingt de Schola Cantorum Amsterdam elke zondag om 17.00 uur gregoriaanse vespers in de Amsterdamse Basiliek van de H. Nicolaas, tegenover het Centraal Station. Daarbij wisselen het mannen- en het vrouwenkoor elkaar af. De vrouwen (o.l.v. Laine Tabora) zingen op de eerste en derde zondag van de maand. De mannen (o.l.v. Rens Tienstra) zingen op de resterende zondagen (de tweede, vierde en eventueel vijfde). Op belangrijke kerkelijke feestdagen worden ook de metten (nachtgebed) gezongen.

De toegang is gratis, maar uw vrijwillige bijdrage is welkom. Overigens is de collecte bij de uitgang bedoeld voor de Nicolaasbasiliek. Voor bijdragen aan de Schola zelf kunt u een van de zangers aanspreken.

Gezien de steeds wijzigende corona-maatregelen kunnen we slechts het voorgenomen Vespers-programma van de komende weken weergeven. De Schola zingt weer in volle bezetting.

NB: check tijdig dit programma, er kunnen wijzigingen en aanvullingen noodzakelijk zijn.

Seizoen 2020 – 2021

Zondag 24 Oktober 17.00u: Vespers van Zondag XXX door het jaar, o.l.v. Rens Tienstra

Zondag 31 Oktober 17.00u: Vespers van Zondag XXXI door het jaar, o.l.v. Rens Tienstra

Maandag 1 November 20.00u: Metten van Allerzielen, o.l.v. Rens Tienstra

De Metten van Allerzielen (Dodenmetten) zijn de nachtelijke getijden die onderdeel uitmaken van het gebed voor de overledenen. Het getijdegebed en de mis voor de overledenen werd vanaf de negende eeuw reeds dagelijks voor de zielenrust van de overledenen gebeden. Deze getijden van vóór het Tweede Vaticaanse Concilie heeft traditionele kenmerken. Net als in de Donkere Metten van de Goede Week ontbreken het openingsvers, de hymne en de slotformules. De nadruk op het paasmysterie, die sinds Vaticanum II de uitvaartliturgie beheerst, is hier niet aanwezig. Wel aanwezig zijn gedachten over het oordeel en vergiffenis van zonden, zoals we dat ook uit het Dies iræ kennen.

De opbouw van deze metten is Romeins. Na de opening met Psalm 94 (95) worden drie nocturnen gebeden. In elke nocturne worden drie psalmen gezongen, waarna drie keer een lezing met responsorie gezongen wordt. De lezingen zijn naar oud gebruik uit het boek Job genomen.

De Schola Cantorum Amsterdam zingt de psalmen in de Nova Vulgata-vertaling, welke de bekende taal van de Vulgaat met een exacte vertaling van de Hebreeuwse grondtekst wil combineren. De antifonen en de responsories zijn deels gebaseerd op restituties door oud-koorleiders zoals Wim van Gerven. Hierbij maakt de schola ook gebruik van de neumennotatie uit het Antifonale van Sankt-Gallen (SG 390/391).

De eeuwenoude liturgie die hier ten gehore gebracht wordt, biedt de mogelijkheid, om in de klanken van het gregoriaans te verstillen, wie ons ontvallen zijn te gedenken, en te mediteren op de hoopvolle ontmoeting met onze Heiland.