Programma

Programma Schola Cantorum Amsterdam

Van september t/m juni zingt de Schola Cantorum Amsterdam elke zondag om 17.00 uur gregoriaanse Vespers in de Amsterdamse Basiliek van de H. Nicolaas, tegenover het Centraal Station. Daarbij wisselen het mannen- en het vrouwenkoor elkaar af. De vrouwen (o.l.v. Laine Tabora) zingen op de eerste en derde zondag van de maand. De mannen (o.l.v. Rens Tienstra) zingen op de resterende zondagen (de tweede, vierde en eventueel vijfde). Op belangrijke kerkelijke feestdagen worden ook de Metten (het nachtgebed) gezongen.

De toegang is gratis, maar uw vrijwillige bijdrage is welkom. Overigens is de collecte bij de uitgang bedoeld voor de Nicolaasbasiliek. Voor bijdragen aan de Schola zelf kunt u een van de zangers aanspreken.

Seizoen 2022 – 2023
Check tijdig dit programma, er kunnen wijzigingen en aanvullingen noodzakelijk zijn.

Zondag 25 september 17.00u: Vespers van de 26e Zondag dhj, o.l.v. Laine Tabora (NB)

Zondag 2 oktober 17.00u: Vespers van de 27e Zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra (NB)

Voorgenomen programma van bijzondere Vespers en Metten. 
Let op de definitieve aankondigingen.

Dinsdag 1 november 20.00u – Metten van Allerzielen

Zaterdag 24 december 17.00u – Eerste vespers van Kerstmis (vrouwen)

Zondag 25 december 17.00u – Tweede vespers van Kerstmis (mannen)

Zondag 1 januari 17.00u – Tweede vespers H. Maria Moeder Gods.

Zaterdag 7 januari 20.00u – Driekoningenmetten (optie)

Woensdag 5 april 20.00u – Donkere Metten van Witte Donderdag

Zondag 9 april 07.30u – Paasmetten

Woensdag 18 mei 20.00u – Hemelvaartsmetten

Zaterdag 27 mei 20.00u – Pinkstermetten

Zondag 25 juni 17.00u – Laatste vespers van het seizoen

Woensdag 28 juni 20.00u – Metten van Sint Jan