Epifanie

EPIFANIE OF DRIEKONINGEN

Het feest dat bij ons algemeen bekend staat als Driekoningen, staat ook bekend als Epifanie. Dit is een Grieks leenwoord, afkomstig uit de hellenistische heerserscultus (de keizer die zichzelf als god toonde en liet aanbidden). In het oosten kreeg het feest waarin Jezus Christus in de wereld komt de naam Epifanie. Het is niet zozeer de historische gebeurtenis van de geboorte die daarmee gevierd wordt, alswel het wonder dat God zich op aarde toont aan ons mensen. Het mysterie dat Jezus zowel God als mens is én de verschillende wijzen waarop Jezus zich manifesteert als de Christus, zijn daarbij belangrijk.

Ondanks dat in het westen Christus’ geboorte meer doorgevoerd was, kreeg dit feest een plaats op de kalender via de liturgie van Gallië, waarbij ook de meervoudige verschijningsvormen van Jezus Christus een rol kregen. De teksten uit de benedictusantifoon (p. 24) en de hymne uit de metten (p. 3) laten zien dat Epifanie een drievoudig feest is. We vieren het doopsel van de Heer, de aanbidding van de Heer door de wijzen uit het oosten, én het wonder op de bruiloft te Kana. In het westen bleef toch de aanbidding door de wijzen zeer prominent aanwezig. Dit is te zien aan de keuze voor de evangelielezing (p. 13), het gebed van de dag (p. 14), de hymne uit de lauden (p. 23) en natuurlijk de naam Driekoningen.