Intro

De SCA heeft plaats voor nieuwe leden (vooral bij de mannen). Nieuwe leden kunnen instromen met een introductie in het gregoriaans zoals wij dat zingen. Zie de poster op de Nieuwspagina!

Check tijdig het Programma, er kunnen wijzigingen en aanvullingen noodzakelijk zijn. Zie ook Nieuws voor nieuwsbrieven en andere aankondigingen van de Schola, waaronder het lopende programma van de Gregoriaanse Kring Amsterdam.

De Schola Cantorum Amsterdam (SCA) is een gregoriaans koor dat elke zondagnamiddag om vijf uur de vespers zingt in de Sint-Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Daarnaast is de Schola een ‘school’ waar we elke woensdagavond bijeenkomen om (beter) gregoriaans te leren zingen en ons onder leiding van op dit vakgebied gespecialiseerde docenten te verdiepen in de rijke wereld van deze meer dan duizend jaar oude liturgische muziek. Het van generatie op generatie doorgeven van dit bijzondere erfgoed speelt hierbij een belangrijke rol.

Hierbij hoort ook dat rond Kerst 2022 en Pasen 2023 lezingen werden gegeven over Liturgie en Gregoriaans. En begin  2024 ging de  Gregoriaanse Kring Amsterdam weer verder (zie Nieuws).

Het vesperseizoen loopt van september t/m juni.  Op belangrijke kerkelijke feestdagen worden ook andere getijden als metten en lauden gezongen. De – eenstemmige – muziek van de vespers wordt op afwisselende zondagen uitgevoerd door het mannen- en het vrouwenkoor. De koorleiders zijn Laine Tabora bij de vrouwen, en Rens Tienstra bij de mannen.

Ook geeft de Schola concerten. De zangers traden onder meer op in het Festival Oude Muziek in Utrecht, Musica Sacra in Maastricht en bij gregoriaanse festivals in Watou (België), Wenen, Italië en Boedapest.

De opzet van de Schola hangt nauw samen met het werk van de oprichter Wim van Gerven. Hij legde zich toe op de studie van oude handschriften, vooral die uit de 10e en 11e eeuw. In deze handschriften is het verloop van de gezangen met kleine stenografische tekentjes weergegeven: de neumen. Dit zijn de eerste vormen van muzieknotatie, nog voor de introductie van de notenbalk.

De SCA tracht zoveel mogelijk de ritmisch flexibele interpretatie van deze neumentekens te verwezenlijken om tot een zo authentiek mogelijke uitvoering te komen. De Schola koestert deze traditie en benaderingswijze evenzeer als de voorgaande dirigenten, Marcel Zijlstra, Jerry Korsmit, Eugeen Liven d’Abelardo, en Wim van Gerven.

Het profiel van de Schola Cantorum Amsterdam

In de eerste decennia van haar bestaan was de SCA een studentenkoor; jonge katholieke mannen die studeerden aan de UvA konden meer vertrouwd raken met de muzikale traditie van de Kerk of zich verdiepen in de wortels van hun geloof.

In die tijd was na het afstuderen ook hun lidmaatschap bij het SCA afgelopen. Pas in de zeventiger jaren bleven er na hun studietijd een paar mannen hangen als koorlid. Daarnaast kwamen er steeds meer niet-studenten en niet-kerkelijken en protestanten meezingen. Allen hadden één ding gemeen: een liefde voor het gregoriaans en het zingen van gregoriaans in een omgeving waarin het gregoriaans tot zijn recht komt.

Ieder van ons heeft zijn eigen reden om gregoriaans te zingen. Voor de een betekent het een verdieping van zijn geloof, voor de ander is het meditatieve aspect van het psalmzingen de voornaamste reden; sommigen zingen omdat het gregoriaans hen op de een of andere manier raakt, anderen vinden het gewoon mooie of intrigerende muziek. Iedereen is welkom, zolang je maar redelijk kunt zingen.

De basiliek van de H. Nicolaas

Sinds 1993 zingt de Schola Cantorum in de Basiliek van de H. Nicolaas (in de volksmond: de Nicolaaskerk en officieel: de H. Nicolaas binnen de veste), pal tegenover het Centraal Station in Amsterdam. De markante Nicolaaskerk, een ontwerp van architect Bleijs, werd in 1887 voltooid en aan het eind van de 20e eeuw grondig gerestaureerd. Het in neo-barokke/neo-renaissancistische stijl opgetrokken gebouw heeft een 60 meter hoge koepel.

Meer informatie over de architectuur van de St. Nicolaasbasiliek vindt u op de officiële website van de kerk.

Houd de lofzang gaande, word donateur!

Het zijn moeilijke tijden voor het gregoriaans – de oudste muziek van West-Europa. Het gezongen officiegebed in het hart van Amsterdam kan alleen blijven met uw steun.

De Schola heeft veel kosten (honorarium dirigenten/docenten, muziekkosten, publiciteit,  etc.). De eigen bijdragen (EUR 350 per jaar per koorlid) van de koorleden zijn niet kostendekkend. Wij hebben buitengewoon vakbekwame en bevlogen dirigenten/docenten kunnen aanstellen dankzij de steun van het Mgr de Groot Muziekfonds. De kerkmuziek en in het bijzonder het gregoriaans gingen hem zeer ter harte. Desondanks  is ook uw gift hard nodig.

U kunt de Schola Cantorum Amsterdam steunen met uw gift op rekeningnummer NL57 RABO 0362 1315 54 t.n.v. Schola Cantorum Amsterdam, o.v.v. “SCA”.

Daarnaast kunt u zich abonneren op onze digitale Nieuwsbrief door een email te sturen naar info@gregoriaanskoor.nl. Middels de nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van ons programma van bijzondere Vespers en Metten, en andere activiteiten.