Intro

Check tijdig het Programma, er kunnen wijzigingen en aanvullingen noodzakelijk zijn.

De Schola Cantorum Amsterdam (SCA) is een onafhankelijk gregoriaans koor dat in 1959 werd opgericht door Wim van Gerven.

De uit ca. tien mannen bestaande herenschola en de (in 2007 opgerichte) uit ca. acht vrouwen bestaande vrouwenschola zingen iedere zondag om 17.00 uur de gregoriaanse Vespers in de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. Het vesperseizoen loopt van september t/m juni. Op belangrijke kerkelijke feestdagen worden ook de Metten gezongen.

De dirigenten zijn Laine Tabora bij de vrouwen, en Rens Tienstra bij de mannen.

Daarnaast geeft de Schola concerten in Nederland en ook in Europa. De zangers traden onder meer op in het Festival Oude Muziek in Utrecht, Musica Sacra in Maastricht en bij gregoriaanse festivals in Watou (België), Wenen, Italië en Boedapest.

Het functioneren van de SCA hangt zeer nauw samen met het werk van de oprichter Wim van Gerven. Hij legde zich toe op de studie van oude handschriften, vooral die uit de 10e eeuw. In deze handschriften is het verloop van de gezangen met kleine stenografische tekentjes weergegeven: de neumen. Dit zijn de eerste vormen van muzieknotatie, nog voor de introductie van de notenbalk.

De SCA tracht zoveel mogelijk de ritmisch flexibele interpretatie van deze neumentekens te verwezenlijken om tot een zo authentiek mogelijke uitvoering te komen. De Schola koestert deze traditie en benaderingswijze evenzeer als de voorgaande dirigenten, Marcel Zijlstra, Jerry Korsmit, Eugeen Liven d’Abelardo, en Wim van Gerven.

Het profiel van de Schola Cantorum Amsterdam

In de eerste decennia van haar bestaan was de SCA een studentenkoor; jonge katholieke mannen die studeerden aan de UvA konden bij de SCA eventueel hun katholieke jeugdtrauma’s verder ontwikkelen en voortzetten, of gewoon leuk meezingen.

In die tijd was na het afstuderen ook hun lidmaatschap bij het SCA afgelopen. Pas in de zeventiger jaren bleven er na hun studietijd een paar mannen hangen als koorlid. Daarnaast kwamen er steeds meer niet-studenten en niet-kerkelijken meezingen, zelfs protestanten. Allen hadden één ding gemeen: een liefde voor het gregoriaans en het zingen van gregoriaans in een omgeving en context die de zang waardig is.

Ieder van ons heeft een eigen reden om gregoriaans te zingen. Voor de een betekent het zingen een verdieping van zijn geloof, voor de ander is het meditatieve aspect van het zingen van de psalmen aangenaam; sommigen zingen omdat het gregoriaans hen ‘iets doet’, anderen vinden het gregoriaans gewoon mooie of intrigerende muziek. En ze waren – en zijn – allen welkom om mee te zingen, zolang ze maar redelijk konden zingen.

De basiliek van de H. Nicolaas

Sinds 1993 zingt de Schola Cantorum in de Basiliek van de H. Nicolaas (in de volksmond: de Nicolaaskerk en officieel: de H. Nicolaas binnen de veste), pal tegenover het Centraal Station in Amsterdam. De markante Nicolaaskerk, een ontwerp van architect Bleijs, werd in 1887 voltooid en aan het eind van de 20e eeuw grondig gerestaureerd. Het in neo-barokke/neo-renaissancistische stijl opgetrokken gebouw heeft een 60 meter hoge koepel.

Meer informatie over de architectuur van de St. Nicolaasbasiliek vindt u op de officiële website.

Word donateur!

Houd de lofzang gaande, word donateur!
Het zijn moeilijke tijden voor het gregoriaans – de oudste muziek van West-Europa. Het gezongen officiegebed in het hart van Amsterdam kan alleen blijven met uw steun.

De Schola heeft veel kosten (publiciteit, honorarium dirigent, muziekkosten, etc.). De eigen bijdragen (EUR 350 per jaar per koorlid) van de koorleden zijn niet kostendekkend. Daarom is ook uw gift hard nodig.

U kunt de Schola Cantorum Amsterdam steunen met uw gift op rekeningnummer NL57 RABO 0362 1315 54 t.n.v. Schola Cantorum Amsterdam, o.v.v. “SCA”.